Sri Lanka in 19th century

 

Boats in canal - Negombo

Bristol Hotel - Colombo

 

 

 

Colombo Kandy Rail

 

 

Dimbula Bungalow

 

 

Galle face Hotel - Colombo

 

 

Galle face Hotel – Colombo (1860)

 

Grand Oriental Hotel

 

 

House Boat – Wellawatta Stream

 

 

Matara - Polwatta Rail Bridge  

 

 

Matara Rail Station - 1895

 

 

   Mt. lavinia Hotel  

 

 

Mt Lavinia Hotel -1865

 

 

Mt Lavinia Hotel – 1865

 

 

Colombo Museum 

 

 

Ohiya Station – 1893 

 

 

Peradeniya Garden Entrance 

 

 

Royal Hotel – 1860

 

 

Talpe Station - 1895

 

 

Kandy Temple (Dalada Maligaya)

 

 

Ruwanwelisaya - Anuradhapura 

 

 

Samadhi Statue - Anuradhapura  

 

 

Sri Maha Bodhi - Anuradhapura  

 

 

Sri Pada

 

 

Sri Pada  

 

 

Temple at Slave Island